Rodzina 500+

OFERTY PRACY

 
07.03.2024

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - STAŻYSTA, PRACA W WYDZIALE ORZECZNICZYM

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowej Soli w sprawie naboru kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Pisemne oferty na konkurs należy złożyć do 21 marca 2024 r.

 
23.02.2024

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

  1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2. jest nieskazitelnego charakteru;
  3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
  4. ukończył 23 lata.