Rodzina 500+

OFERTY PRACY

 
01.07.2019

[Wyniki] Ogłoszenie konkursu na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego - lista osób zakwalifikowanych

UWAGA Zmiana godziny konkursu na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego!
Konkurs odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2019r. o godz. 10.00 w sali nr 108, parter

 

Na podstawie art. 155 a ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52.j.t.ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. (Dz.U.2013.1228) Zarządzam ogłoszenie konkursu na dwa wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli, którego warunki zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.