Rodzina 500+

OFERTY PRACY

 
12.04.2019

Ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Na  podstawie art. 155 a ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52.j.t.ze zm.) oraz zgodnie zRozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. (Dz.U.2013.1228) Zarządzam