Rodzina 500+

Wokanda

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 17-08-2018
Sala: 106, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Co 232/18
Skład orzekający: Przewodniczący Magdalena Świetlik
Data: 17-08-2018
Sala: 106, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1144/16
Skład orzekający: Przewodniczący Magdalena Świetlik
Data: 17-08-2018
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 643/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Piechocka
Data: 17-08-2018
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 443/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Piechocka
Data: 17-08-2018
Sala: 106, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 10:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 514/17
Skład orzekający: Przewodniczący Magdalena Świetlik
Data: 17-08-2018
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 10:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 175/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Piechocka
Data: 17-08-2018
Sala: 106, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 10:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 542/17
Skład orzekający: Przewodniczący Magdalena Świetlik
Data: 17-08-2018
Sala: 106, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 543/17
Skład orzekający: Przewodniczący Magdalena Świetlik
Data: 17-08-2018
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 12:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nkd 82/18
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Piechocka
Data: 17-08-2018
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 12:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nkd 199/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Piechocka