Rodzina 500+

Wokanda

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 17-05-2018
Sala: 105, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 10:00
zakończona
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 143/18
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Gowin
Data: 17-05-2018
Sala: 108, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 10:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 644/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Kanclerz
Data: 17-05-2018
Sala: 106, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 10:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 111/18
Skład orzekający: Przewodniczący Krystyna Olejnik
Data: 17-05-2018
Sala: 204, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 10:00
zakończona
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 262/18
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Gajgiel
Data: 17-05-2018
Sala: 110, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 10:30
odroczona
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 10/18
Skład orzekający: Przewodniczący Andrzej Bogucki
Data: 17-05-2018
Sala: 105, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 11:00
odroczenie ogłoszeni
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 612/16
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Gowin
Data: 17-05-2018
Sala: 105, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 11:00
przerwa
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 764/15
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Gowin
Data: 17-05-2018
Sala: 106, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 11:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 112/18
Skład orzekający: Przewodniczący Krystyna Olejnik
Data: 17-05-2018
Sala: 204, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 11:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 973/17
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Pintal-Szczodrowska
Data: 17-05-2018
Sala: 106, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 11:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 131/18
Skład orzekający: Przewodniczący Krystyna Olejnik