Rodzina 500+

Wokanda

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 17-05-2018
Sala: 106, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 13:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 424/17
Skład orzekający: Przewodniczący Krystyna Olejnik
Data: 17-05-2018
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 13:55
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 309/17
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Tabarkiewicz
Data: 17-05-2018
Sala: 106, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 14:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 920/17
Skład orzekający: Przewodniczący Krystyna Olejnik
Data: 17-05-2018
Sala: 105, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 14:00
odroczona
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II W 717/17
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Gowin
Data: 17-05-2018
Sala: 108, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 14:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 558/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Kanclerz
Data: 17-05-2018
Sala: 204, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 14:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 101/18
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Kęsek
Data: 17-05-2018
Sala: 204, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 14:15
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 117/17
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Kęsek
Data: 17-05-2018
Sala: 105, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 14:20
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 1091/17
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Gowin
Data: 17-05-2018
Sala: 106, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 14:20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Co 255/18
Skład orzekający: Przewodniczący Krystyna Olejnik
Data: 17-05-2018
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 14:25
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nkd 32/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Tabarkiewicz