Rodzina 500+

Wokanda

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 10-12-2018
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 11:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RCps 98/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Tabarkiewicz
Data: 10-12-2018
Sala: 204, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 11:30
zdjęta z wokandy
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 893/18
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Gajgiel
Data: 10-12-2018
Sala: 105, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 11:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kop 50/18
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Dembowiak
Data: 10-12-2018
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 11:40
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 293/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Tabarkiewicz
Data: 10-12-2018
Sala: 108, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 12:00
odroczona
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 394/17
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Gowin
Data: 10-12-2018
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 12:10
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 520/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Tabarkiewicz
Data: 10-12-2018
Sala: 204, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 12:30
zdjęta z wokandy
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 684/18
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Gajgiel
Data: 10-12-2018
Sala: 110, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 13:00
odroczenie ogłoszeni
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II W 219/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Pintal-Szczodrowska
Data: 10-12-2018
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 13:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 463/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Tabarkiewicz
Data: 10-12-2018
Sala: 204, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 13:00
zdjęta z wokandy
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 1137/18
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Gajgiel