Rodzina 500+

Lista sędziów i referendarzy

Lista sędziów Sądu Rejonowego w Nowej Soli:

 1. Bogucki Andrzej (Przewodniczący Wydziału IV Pracy, Wydział III Rodzinny i Nieletnich)

 2. Dembowiak Monika (Wydział II Karny)

 3. Dzierzgwa Aneta (Wydział I Cywilny)
 4. Gajgiel Katarzyna (Wydział II Karny, Wydział III Rodzinny i Nieletnich)

 5. Gowin Krzysztof (Wydział II Karny)

 6. Kanclerz Jacek (Wydział I Cywilny)
 7. Kęsek Konrad (Przewodniczący Wydziału II Karnego)

 8. Pintal-Szczodrowska Marta (Wydział II Karny)

 9. Reszkowska Iwona (Wiceprezes, Przewodniczący Wydziału I Cywilnego)

 10. Smuda-Bartków Olga (Wydział I Cywilny)

 11. Świetlik Magdalena (Wydział I Cywilny)

 12. Tabarkiewicz Marta (Przewodniczący Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich)

 

Lista referendarzy Sądu Rejonowego w Nowej Soli:

 1. Bylina Piotr (Wydział I Cywilny)
 2. Kühn Maciej (Wydział I Cywilny)

 3. Lewicki Piotr (Przewodniczący Wydziału V Ksiąg Wieczystych)
 4. Mokosińska Beata (Wydział V Ksiąg Wieczystych)

 5. Poborska Alicja (Wydział V Ksiąg Wieczystych)