Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

 
19.02.2018

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 19-25 lutego 2018r. Ministerstwo Sprawiedliwości  koordynuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
W tych dniach osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez  referendarzy i asystentów sędziów, którzy będą pełnić dyżury. Pełna informacja znajduje się w pliku do pobrania na dole strony.

Informacje lokalne
07.11.2017
Informacje lokalne

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W NOWEJ SOLI

Na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2017.729) Sąd Rejonowy w Nowej Soli informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w postaci mebli drewnianych i sprzętu elektronicznego przeznaczonych do sprzedaży.

 
01.08.2016

Broszura informacyjna

Powiatowy informator dla rodzin dotkniętych przemocą.

 
09.06.2014

Ankieta

Anonimowa ankieta oceny obsługi interesantów.

 
02.06.2014

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo.

Budynek Sądu Rejonowego w Nowej Soli jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.

 
18.06.2012

Informacja dla osób niesłyszących

Wychodząc naprzeciw osobom niesłyszącym podajemy informację o osobach kontaktowych przeszkolonych z zakresu języka migowego.