Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

 
27.04.2018

Wycofanie tradycyjnych znaków opłaty sądowej

Papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018r.

Zgodnie z treścią § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.03.2016 r.
w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2016 r. poz. 408) tradycyjne, papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane nie dłużej niż do 30 czerwca 2018 r.

 
13.09.2018

Obchody Tygodnia Mediacji

W związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji przypadającego na dzień 18 października 2018r.  oraz Tygodniem Mediacji, w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, w sali 108,  w dniu 18 października 2018r.
w godzinach 9.00-14.00 dyżurować będzie  mediator Pani Alicja Waligóra-Roszyk oraz rzecznik prasowy
Komendy Powiatowej Policji w  Nowej Soli

 
27.04.2018

e-Płatności

Z dniem 1 stycznia 2017r. została oddana do użytku platforma e-PŁATNOŚCI służąca do uiszczania opłat sądowych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.oplaty.ms.gov.pl

 
19.02.2018

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 19-25 lutego 2018r. Ministerstwo Sprawiedliwości  koordynuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
W tych dniach osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez  referendarzy i asystentów sędziów, którzy będą pełnić dyżury. Pełna informacja znajduje się w pliku do pobrania na dole strony.

Informacje lokalne
07.11.2017
Informacje lokalne

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W NOWEJ SOLI

Na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2017.729) Sąd Rejonowy w Nowej Soli informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w postaci mebli drewnianych i sprzętu elektronicznego przeznaczonych do sprzedaży.