Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

 
19.04.2019

Promocja nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w powiecie nowosolskim

Szanowni Państwo,

 
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje rozszerzona ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) na podstawie której, w każdym powiecie utworzono punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM wraz z Powiatem Nowosolskim prowadzi na terenie powiatu ustawowe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.
 
01.08.2016

Broszura informacyjna

Powiatowy informator dla rodzin dotkniętych przemocą.

 
09.06.2014

Ankieta

Anonimowa ankieta oceny obsługi interesantów.

 
02.06.2014

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo.

Budynek Sądu Rejonowego w Nowej Soli jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.

 
18.06.2012

Informacja dla osób niesłyszących

Wychodząc naprzeciw osobom niesłyszącym podajemy informację o osobach kontaktowych przeszkolonych z zakresu języka migowego.