Rodzina 500+

I Zespół

Zespół I Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia
w sprawach karnych
Sądu Rejonowego w Nowej Soli

Sąd Rejonowy w Nowej Soli
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38a
67-100 Nowa Sól

z1@nowa-sol.sr.gov.pl

Kierownik:

Iwona Kazimierowicz

II Piętro, pok. 11

tel. 68-38-70-334
fax 68-38-70-334

 

Sekretariat:

II Piętro, pok. 12

tel. 68-38-70-336

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku: 9:00 - 15:00

 

Dyżury:

Kazimierowicz Iwona – wtorek, środa, czwartek 8.30 - 14.30
pok. nr 9, tel. 68 3880903, email: l.kelma@nowa-sol.sr.gov.pl

Kelma Lidia - środa, piątek 8.30 - 14.30
pok. nr 9, tel. 68 3880903, email: l.kelma@nowa-sol.sr.gov.pl

Kupidura Aleksandra – poniedziałek 9.00-15.00, wtorek 8.00 - 14.00
pok. nr 9, tel. 68 3880903, email: a.kupidura@nowa-sol.sr.gov.pl

Miśkiewicz Katarzyna - wtorek, czwartek 9.00 - 15.00
pok. nr 13, tel. 68 3562551, email: k.miskiewicz@nowa-sol.sr.gov.pl

Nowak Edyta - wtorek, czwartek 9.00 - 15.00
pok. nr 13, tel. 68 3562551, email: e.nowak@nowa-sol.sr.gov.pl

Piwko Czesława - poniedziałek, wtorek 7.00 - 13.00
pok. nr 11, tel. 68 3870334, email: c.piwko@nowa-sol.sr.gov.pl

Sielecka Magdalena - poniedziałek, czwartek 8.00 - 14.00
pok. nr 9, tel. 68 3880903, email: m.sielecka@nowa-sol.sr.gov.pl

Wilczyński Jakub - środa, piątek 8.00 - 14.00
pok. nr 14, tel. 68 3870335, email: j.wilczynski@nowa-sol.sr.gov.pl

Wojciechowska Aneta - poniedziałek, czwartek 8.00 - 14.00
pok. nr 11, tel. 68 3870334, email: a.wojciechowska@nowa-sol.sr.gov.pl