Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
09.12.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 t.j. z późn.zm.).

 
01.07.2019

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług przechowywania przedmiotów - pojazdy mechaniczne (wybór oferty)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przechowywania przedmiotów zabezpieczonych jako dowody rzeczowe - pojazdy mechaniczne oraz części pojazdów mechanicznych - ich holowanie oraz przewożenie w sprawach sądowych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020r.

 
11.03.2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019