Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
01.07.2019

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług przechowywania przedmiotów - pojazdy mechaniczne (wybór oferty)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przechowywania przedmiotów zabezpieczonych jako dowody rzeczowe - pojazdy mechaniczne oraz części pojazdów mechanicznych - ich holowanie oraz przewożenie w sprawach sądowych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020r.