Rodzina 500+

STRONA GŁÓWNA


Szanowni Państwo

Od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania ustala się godziny urzędowania Sądu we wszystkie dni tygodnia od godz. 700 do godz. 1500. Zmianie ulega również funkcjonowanie Sądu przywracające częściowo dostęp interesantów do załatwiania spraw w budynkach Sądu.

Wprowadza się zasadę pozostawiania korespondencji przez osoby z zewnątrz i podmioty zewnętrzne tylko w Biurze Podawczym. Biuro Podawcze będzie przyjmowało korespondencję od godz. 800 do godz. 1430. Wszystkie osoby pojedynczo udają się do Biura Podawczego i tylko w przestrzeni obejmujacej drogę do tego biura.

Funkcjonowanie obsługi interesantów Sekretariatu Wydziału: Cywilnego, Karnego, Rodzinnego i Nieletnich, Pracy, Ksiąg Wieczystych ograniczone zostaje do udzielania informacji przez pracowników wyłącznie telefonicznie lub z wykorzystywaniem poczty elektronicznej według numerów telefonów i adresów e-mail:

- I Wydział Cywilny (mail:1c@nowa-sol.sr.gov.pl) tel. 68 356 97 17,68 356 97 18

- II Wydział Karny (mail: 2k@nowa-sol.sr.gov.pl) tel. 68 356 97 06, 68 356 97 07, Wykonawstwo Wyroków Karnych tel. 68 388 09 53, Windykacja Należności Sądowych tel. 68 356 97 25

- III Wydział Rodzinny i Nieletnich (mail: 3r@nowa-sol.sr.gov.pl) tel. 68 356 97 11, 68 356 97 13

- IV Wydział Pracy (mail: 4p@nowa-sol.sr.gov.pl) tel. 68 356 97 20

- V Wydział Ksiąg Wieczystych (5kw@nowa-sol.sr.gov.pl) 68 356 97 22, 68 388 09 43

- I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych (mail: z1@nowa-sol.sr.gov.pl) tel. 68 387 03 36, 68 387 03 34

- II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich (mail: z2@nowa-sol.sr.gov.pl) tel. 68 387 03 38, 68 388 09 00

- III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

(mail: z3@nowa-sol.sr.gov.pl) 68 387 03 36, 68 388 09 05,

 W budynkach obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

1. Osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do używania zakrywającej usta i nos odzieży lub jej części, maski, przyłbicy albo kasku ochronnego, posiadania własnego długopisu; obowiązek ten obejmuje również osoby wykonujące bezpośrednią obsługę interesantów w czasie jej wykonywania,

2. Wszystkie osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do zdezynfekowania dłoni płynem i poddania się wykonywanemu pomiarowi temperatury ciała przez pracowników ochrony, w celu uniemożliwienia wstępu tym, co do których istnieje podejrzenie istnienia choroby zakaźnej. W przypadku stwierdzenia przez pracowników Ochrony u osoby wchodzącej do budynku Sądu temperatury powyżej 37,5o C lub też wykazującej inne objawy charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2, osoba ta będzie musiała natychmiast opuścić budynek Sądu. O zaistniałym incydencie pracownik ochrony niezwłocznie zawiadomi Prezesa  i Dyrektora Sądu, a także skład orzekający w przypadku, gdy chodzi o osobę wezwaną lub zawiadomioną przez Sąd w związku z rozpoznawaną sprawą.

Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Nowej Soli z dnia 14 maja 2020 r. odwołane zostają wszystkie wyznaczone rozprawy i posiedzenia jawne w okresie od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 29 maja 2020 r.

 

<Treść zarządzenia nr 21/2020 z dnia 25 maja 2020 roku>

 

 


 

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANONIMOWEJ ANKIETY DLA INTERESANTÓW

[przejdź do ankiety]


SĄD REJONOWY w NOWEJ SOLI

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24
67-100 Nowa Sól

tel.: (+48) 68-35-69-730
fax: (+48) 68-35-69-702

e-mail: sekretariat@nowa-sol.sr.gov.pl

 

NOWA SÓL
UL. PIŁSUDSKIEGO 24
NOWA SÓL
UL. PIŁSUDSKIEGO 38A
 
Biuro Podawcze
(parter pok. 100)
 
Okienko kasowe
(I piętro pok. 211)
 
 
I Wydział
Cywilny
III Wydział
Rodzinny i Nieletnich
II Wydział
Karny
 
IV Wydział
Pracy
 
V Wydział
Ksiąg Wieczystych
 
 
  I Zespół
Kuratorskiej Służby Sądowej
  II Zespół
Kuratorskiej Służby Sądowej
  III Zespół
Kuratorskiej Służby Sądowej
 
Oddział
Administracyjny
 
Oddział
Finansowy
 
 
Sala rozpraw nr 105
(parter)
Sala rozpraw nr 3
(parter)
Sala rozpraw nr 106
(parter)
Sala rozpraw nr 17
(II piętro)
Sala rozpraw nr 108
(parter)
 
Sala rozpraw nr 110
(parter)
 
Sala rozpraw nr 204
(I piętro)
 

 

Biuro Podawcze


Nowa Sól: pokój nr 100 (parter)
tel. 68-35-69-730

 

Prezes


SSO Roman Majer

 

Wiceprezes


SSR Iwona Reszkowska

 

Dyrektor


Joanna Wawrzykowska


Informacje
Godziny urzędowania
PON: 7:00 - 18:00
WT-PT: 7:00 - 15.00
Sąd Rejonowy w Nowej Soli
   
NIP 925-14-62-599
   
ul. Piłsudskiego 24
67-100 Nowa Sól
   
68 35 69 730