Rodzina 500+

Wokanda

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 03-04-2020
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:45
odwołana
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 420/17
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Piechocka
Data: 03-04-2020
Sala: 204, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:50
zdjęta z wokandy
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 53/20
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Kęsek
Data: 03-04-2020
Sala: 204, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
zdjęta z wokandy
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 368/18
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Kęsek
Data: 03-04-2020
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 757/19
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Piechocka
Data: 03-04-2020
Sala: 108, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
zdjęta z wokandy
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 691/19
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Gajgiel
Data: 03-04-2020
Sala: 107, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
zdjęta z wokandy
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 587/20
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Dembowiak
Data: 03-04-2020
Sala: 107, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:10
zdjęta z wokandy
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 589/20
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Dembowiak
Data: 03-04-2020
Sala: 107, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:20
zdjęta z wokandy
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 591/20
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Dembowiak
Data: 03-04-2020
Sala: 107, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:30
zdjęta z wokandy
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 593/20
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Dembowiak
Data: 03-04-2020
Sala: 108, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:30
zdjęta z wokandy
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 193/20
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Gajgiel