Rodzina 500+

Wokanda

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 16-04-2021
Sala: 204, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 242/18
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Kęsek
Data: 16-04-2021
Sala: 110, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 214/20
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Kanclerz
Data: 16-04-2021
Sala: 108, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:40
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 624/20
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Gajgiel
Data: 16-04-2021
Sala: 107, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:40
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 947/20
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Gowin
Data: 16-04-2021
Sala: 108, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:45
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 604/20
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Gajgiel
Data: 16-04-2021
Sala: 204, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:50
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 834/20
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Kęsek
Data: 16-04-2021
Sala: 108, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:50
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 1142/20
Skład orzekający: Przewodniczący Katarzyna Gajgiel
Data: 16-04-2021
Sala: 107, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:50
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 1133/20
Skład orzekający: Przewodniczący Krzysztof Gowin
Data: 16-04-2021
Sala: 204, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 1150/20
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Kęsek
Data: 16-04-2021
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 193/20
Skład orzekający: Przewodniczący Aleksandra Piechocka