Rodzina 500+

Wokanda

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 17-10-2019
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 203/19
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Tabarkiewicz
Data: 17-10-2019
Sala: 106, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 116/18
Skład orzekający: Przewodniczący Krystyna Olejnik
Data: 17-10-2019
Sala: 106, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 185/19
Skład orzekający: Przewodniczący Krystyna Olejnik
Data: 17-10-2019
Sala: 110, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 152/19
Skład orzekający: Przewodniczący Andrzej Bogucki
Data: 17-10-2019
Sala: 110, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:10
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 153/19
Skład orzekający: Przewodniczący Andrzej Bogucki
Data: 17-10-2019
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:15
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 154/19
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Tabarkiewicz
Data: 17-10-2019
Sala: 110, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:20
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 155/19
Skład orzekający: Przewodniczący Andrzej Bogucki
Data: 17-10-2019
Sala: 110, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:30
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 156/19
Skład orzekający: Przewodniczący Andrzej Bogucki
Data: 17-10-2019
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:40
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 390/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Tabarkiewicz
Data: 17-10-2019
Sala: 110, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:40
Wydział: IV Wydział Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 157/19
Skład orzekający: Przewodniczący Andrzej Bogucki