Rodzina 500+

Wokanda

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 23-10-2018
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 08:20
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 153/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Tabarkiewicz
Data: 23-10-2018
Sala: 3, ul. Piłsudskiego 38A 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 417/18
Skład orzekający: Przewodniczący Marta Tabarkiewicz
Data: 23-10-2018
Sala: 105, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 331/18
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Kanclerz
Data: 23-10-2018
Sala: 110, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 740/15
Skład orzekający: Przewodniczący Andrzej Bogucki
Data: 23-10-2018
Sala: 107, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 2174/18
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Dembowiak
Data: 23-10-2018
Sala: 204, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:10
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 1058/17
Skład orzekający: Przewodniczący Konrad Kęsek
Data: 23-10-2018
Sala: 107, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:10
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 2204/18
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Dembowiak
Data: 23-10-2018
Sala: 107, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:20
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 2205/18
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Dembowiak
Data: 23-10-2018
Sala: 105, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II W 540/18
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Kanclerz
Data: 23-10-2018
Sala: 107, ul. Piłsudskiego 24 67-100 Nowa Sól
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 2238/18
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Dembowiak