Rodzina 500+

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koordynator do Spraw Dostępności:
Magdalena Wojtas tel. +48 68 35-69-700, e-mail: sekretariat@nowa-sol.sr.gov.pl

Do zadań Koordynatora należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Szanowni Państwo.

Budynek Sądu Rejonowego w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 24 jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.

 20140618_123147

Osoby poruszające się na wózkach, mogą dostać się do siedziby Sądu, wejściem bocznym z poziomu chodnika.  W tym celu, należy udać się do bramy bocznej i przycisnąć przycisk domofonu z oznaczeniem „BIURO PODAWCZE”, następnie poczekać na pracownika Sądu, który otworzy bramę i wprowadzi osobę na wózku oraz pomoże poruszać się po całym budynku. 

W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia bocznego znajdują się dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

UWAGA!
Budynek wyposażony jest w windę.

Po zakończonej wizycie w Sądzie, należy zwrócić się do pracowników ochrony (parter budynku, pokój 102) i poinformować o zamiarze opuszczenia obiektu.

Kontakt do pracowników biura podawczego:

Pokój 100, (parter)
Telefon 68 35-69-730
e-mail: podawcze@nowa-sol.sr.gov.pl