Rodzina 500+

II Zespół

Zespół II Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia
w sprawach rodzinnych i nieletnich
Sądu Rejonowego w Nowej Soli

Sąd Rejonowy w Nowej Soli
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38a
67-100 Nowa Sól

2zkss@nowa-sol.sr.gov.pl

 

SEKRETARIAT:

Katarzyna Rudnicka - starszy sekretarz sądowy

pok. nr 20, tel./fax 68-38-70-338

godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku: 8.00 – 15.00

 

KIEROWNIK:

Martynowicz Dorota – kurator specjalista

Dyżury: poniedziałek, środa 8.00 - 14.00, pok. nr 10

tel. 68 3880900, fax 68 38-70-338, kom. 690 129 417

e-mail: dorota.martynowicz@nowa-sol.sr.gov.pl

 

KURATORZY ZAWODOWI – DYŻURY:

Bizoń Jolanta – kurator zawodowy

Dyżury: poniedziałek, czwartek 8.00 - 14.00, pok. nr 18

tel. 68 3870337, kom. 690 378 400, e-mail: jolanta.bizon@nowa-sol.sr.gov.pl

Kin Małgorzata – kurator zawodowy

Dyżury: wtorek, czwartek 9.00 - 15.00, pok. nr 19

tel. 68 3870339, kom. 690 378 476, e-mail: malgorzata.kin@nowa-sol.sr.gov.pl

Kowalczuk Anna – kurator specjalista

Dyżury: wtorek, czwartek 9.00 - 15.00, pok. nr 19

tel. 68 3870339, kom. 690 378 178, e-mail: anna.kowalczuk@nowa-sol.sr.gov.pl

Malica Ewelina – kurator zawodowy

Dyżury: środa, piątek 8.30 – 14.30, pok. nr 19

tel. 68 3870339, kom. 690 378 419, e-mail: ewelina.malica@nowa-sol.sr.gov.pl

Sylwia Pełka – kurator zawodowy

Dyżury: poniedziałek, środa 9.00 - 15.00, pok. nr 18

tel. 68 3870337, kom. 690 378 411, e-mail: sylwia.pelka@nowa-sol.sr.gov.pl

Stasik-Oleszek Joanna – starszy kurator zawodowy

Dyżury: poniedziałek, środa 9.00 - 15.00, pok. nr 18

tel. 68 3870337, e-mail: joanna.stasik@nowa-sol.sr.gov.pl

Suszczyńska Agnieszka – starszy kurator zawodowy

Dyżury: wtorek, piątek 9.00 - 15.00, pok. nr 18

tel. 68 3870337, kom. 725 051 099, e-mail: agnieszka.suszczynska@nowa-sol.sr.gov.pl