Rodzina 500+

II Zespół

Zespół II Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia
w sprawach rodzinnych i nieletnich
Sądu Rejonowego w Nowej Soli

Sąd Rejonowy w Nowej Soli
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 38a
67-100 Nowa Sól

z2@nowa-sol.sr.gov.pl

Kierownik:

Dorota Martynowicz

II Piętro, pok. 10

tel. 68 3880 900
fax 68 3870 334

 

Sekretariat:

II Piętro, pok. 20

tel. 68 3870 338

 

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

 

Dyżury

Martynowicz Dorota - poniedziałek, środa 8.00 - 14.00
pok. nr 10, tel. 68 3880 900, email: d.martynowicz@nowa-sol.sr.gov.pl

Bizoń Jolanta - poniedziałek, czwartek 8.00 - 14.00
pok. nr 18, tel. 68 3870 337, email: j.bizon@nowa-sol.sr.gov.pl

Kin Małgorzata - wtorek, czwartek 9.00 - 15.00
pok. nr 19, tel. 68 3870 339, email: m.kin@nowa-sol.sr.gov.pl

Kowalczuk Anna - wtorek, czwartek 9.00 - 15.00
pok. nr 19, tel. 68 3870 339, email: a.kowalczuk@nowa-sol.sr.gov.pl

Malica Ewelina – środa, piątek 8.30 – 14.30
pok. nr 19, tel. 68 3870 339, email: e.malica@nowa-sol.sr.gov.pl

Sylwia Pełka - poniedziałek, środa 9.00 - 15.00
pok. nr 18, tel. 68 3870 337, email: s.pelka@nowa-sol.sr.gov.pl

Stasik-Oleszek Joanna - poniedziałek, środa 9.00 - 15.00
pok. nr 18, tel. 68 3870 337, email: j.stasik@nowa-sol.sr.gov.pl

Suszczyńska Agnieszka - wtorek, piątek 9.00 - 15.00
pok. nr 18, tel. 68 3870 337, email: a.suszczynska@nowa-sol.sr.gov.pl