Rodzina 500+

Okienko kasowe

Okienko kasowe:
w poniedziałki
od 7:30 do 14:00
od 15:00 do 16:00

od wtorku do piątku
od 7:30 do 14:00

W każdy ostatni dzień miesiąca kasa sądu jest czynna od 7.30 do 13.30.
 

Opłatysądowe można uiścić w kasie Sądu ( budynek Sądu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24, I Piętro) w formie gotówkowej lub w formie zakupu e-znaku

Procedura zakupu e-znaku w kasie Sądu:

Opłatę za e-znak uiszcza się w kasie Sądu w formie wpłaty gotówkowej. Klient zakupujący znak otrzymuje e-znak wydrukowany na papierze samoprzylepnym (możliwy jest też wydruk na zwykłym papierze).  Na wniosek klienta - pracownik Sądu wydaje mu potwierdzenie wykonania zlecenia.

Zwrot e-znaku:

Nie jest dopuszczalny zwrot niewykorzystanego e-znaku, jak również zwrot opłaty sądowej w formie e-znaków.  Zwrot może nastąpić wyłącznie na podstawie polecenia wypłaty, sporządzonego przez Wydział merytoryczny z dołączonym oryginalnym e-znakiem (w przypadku, gdy nie zostanie wykorzystany) bądź z kopią wykorzystanego e-znaku (w przypadku zwrotu części opłaty) na wskazany rachunek bankowy lub na adres zamieszkania wnioskodawcy.

Klient może przedstawić znak do skasowania w następujący sposób:

Klient nakleja znak opłaty sądowej na piśmie podlegającym opłacie na egzemplarzu przeznaczonym dla Sądu, na pierwszej bądź ostatniej stronie pisma - w miejscu niezawierającym tekstu.  Jeżeli opłata sądowa wnoszona jest na wezwanie Sądu lub dodatkowo, wpłacający może nakleić znak na tym wezwaniu lub czystej kartce papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko.  Jeśli e-znak został wydrukowany na zwykłej kartce papieru to Klient dołącza wydrukowaną kartkę z e-znakiem do pisma przeznaczonego dla Sądu.

 

E-znaki są możliwe do nabycia również na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/